Larix decidua, Europese lariks is geschikt als haag

Er is een aantal soorten lariks. De Europese lariks of Europese lork is goed bestand tegen ons klimaat. In Europa komt de boom van nature voor in de Alpen, in Opvallend zijn de pluksgewijze bundels met naalden de Moravisch-Silesische laagvlakte, de centrale Karpaten tussen Hohe Tatra en Dobsina en in het heuvelland van de Lysa […]

Metasequoia weer tot leven gewekt

Metasequoia heeft zijn bakermat in Centraal-China. In 1945 is de boom ingevoerd in de Verenigde Staten. Lange tijd heeft men gedacht dat de boom uitgestorven was. Kort voor de Tweede Wereldoorlog is de boom herondekt in het westen van China. M. glyptostroboides kan tot wel zestig meter hoog worden Sindsdien is de boom wijdverbreid over […]

Malus ‘Evereste’, lekker gezond

In sommige gevallen stelt de sierappel ons teleur. Zoals bij vruchtbomen het geval kan zijn, hebben ook verwanten als de sierappel en -peer soms last van schurft en bacterievuur. Daarom is het belangrijk variëteiten en hybriden te kweken, die vrij zijn van deze nare aantastingen. Malus ‘Evereste’ is er daar één van. Malus ‘Evereste’ is […]

Pinus peuce, de Balkan-den

De Balkan-den is een van de mooiste soorten binnen het sortiment dennen. Deze conifeer is nog net te gebruiken in kleine tuinen. De boom komt het beste tot zijn recht als solitair. Pinus peuce behoort tot de denachtigen (Abietaceae). Een Balkan-den blijft bescheiden in hoogte De boom heeft opgaande takken, die sierlijk, bijna horizontaal uitbuigen. […]