Het wel en wee van het gazon in onze tuin

De functie van een gazon Gras en gazon Mengsel voor speelgazon en siergazon Aanleg van een gazon Onderhoud gazon en hulpmiddelen Bijmesten Dressen, verticuteren en bezanden Mossen! Enzo… 1. De functie van een gazon in het tuinontwerp Het meest kenmerkende van een gazon is dat het naar beeld gezien een open ruimte verbeeldt. Het gazon […]