Mest uw tuin bij met organische mest

0
608
grond bemesten

Voordat een tuin wordt beplant met bomen, struiken, bolgewassen en vaste planten, wordt in nieuwe situaties meestal ook tuingrond over het oppervlak aangebracht. Daarmee is de kous niet af. Na verloop van enkele jaren wordt de plantengroei en bloei zichtbaar minder. Wanneer er niet regelmatig wordt bijgemest, raakt de grond uitgemergeld. Bijmesten in de vorm van een gift korrelmest biedt tijdelijk soulaas. De in korrelmest aanwezige stikstof, fosfor en kali is met behulp van water voor planten makkelijk opneembaar.

Het teveel aan voedingsstof spoelt met datzelfde (regen)water gemakkelijk uit en verdwijnt naar de diepere waterstromen in de ondergrond. Als gevolg van dit proces wordt de Nederlandse bodem in snel tempo stikstofrijker – nutrificatie – en neemt het aantal voedselrijke bodems hand over hand toe. Eutrofiëring is funest voor onder meer natuurgebieden en dus de schrik voor elk natuurmonument.
Korrelmest moet als aanvulling op het menu van planten gebruikt worden! Korrelmest is het meest effectief als ook de organische samenstelling van de grond in orde is. Door de groei van planten, waarvoor de plant voedsel aan de grond onttrekt, wordt de hoeveelheid organische stof in de grond steeds minder. Deze vermindering komt tot stand door de inwerking van bacterieën, water, zuurstof en wortelzuren. Met een eenvoudige term noemen we dit verteren. Organische stoffen zijn in staat om allerlei voor de planten noodzakelijke chemische stoffen aan zich te binden en deze vervolgens langzaam weer ter beschikking te stellen aan planten. Het is dus van het grootste belang om de voorraad organische stof in de tuin op peil te houden.

Margriet

 

Organische meststof

Door de gescheiden huisvuilinzameling worden verteerbare organische stoffen opnieuw gebruikt. Sinds 1850 (!) werd op beperkte schaal huisvuil van enkele grote steden al afgevoerd om gecomposteerd te worden. Dat gebeurt nu alleen nog met groente-, fruit- en tuinafval: GFT-compost als organische mest naast bijvoorbeeld ook groencompost, natuurmest, bloedmeel en beendermeel.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in