Met winterjas en pantoffels niet naar, maar tussen de bollen

Lente, zomer, herfst en winter volgen elkaar in hun seizoenensritme op. Daar kan de mens nog niet mee manipuleren. De tijdklok tikt geruisloos door. Aan bomen en struiken komen bladeren en bloemen; wat later komen er vruchten aan en nog later vallen de bladeren af, zorgvuldig geregisseerd door veranderingen in de kosmos. Prunus ‘Autumnalis’ trekt […]

Blauwe regen is niet altijd blauw

Blauwe regen is de verzamelnaam voor een aantal soorten van Wisteria. Gouden regen is wel familie van de blauwe regen en de bloemen lijken er ook wel op, maar behoort tot een ander geslacht. Wisteria behoort tot de familie van de Papilionaceae of vlinderbloemigen. Wisteria heeft als steun een stevige constructie nodig De hoofdbloei valt […]

Lycopodium clavatum, wolfsklauw

De wilde wolfsklauw (Lycopodium) is in Nederland inmiddels zeer zeldzaam geworden. Soms is de plant te vinden in naaldbossen in het noordoosten van Nederland of in kalkarme duinen. In berggebieden komen soorten wat frequenter voor. Er is een aantal soorten wolfsklauw. Kleine wolfsklauw (Lycopodium complanatum) Van de grote wolfsklauw werden sporen in de farmacie gebruikt. […]

Wolfsmelk, een landveroveraar

Wolfsmelk is een goed gekozen naam voor een hele reeks bekende en minder bekende tuinplanten. Sommige soorten wolfsmelk slaan onmiddelijk toe om opengevallen plaatsen in de border te veroveren. Verder zijn de planten onschuldig van aard hoewel sommige mensen gevoelig zijn voor het melksap wanneer de huid daarmee in aanraking komt. Wolfsmelk of Euphorbia heeft […]

Eenarig wollegras, een hoogveenplant

Nog levende hoogvenen zijn zeldzaam geworden in Nederland. Hoogveen- gebieden liggen letterlijk op de hoge delen van Nederland. Ze ontvangen uitsluitend regenwater, hetgeen leidt tot een voedselarme (oligotrofe) situatie. Voedselarme situaties zijn zeldzaam in het landschap. In Drente en langs de oostgrens van Salland en Twente bestaan nog enkele situatie waarin een dergelijk milieu aanwezig […]

Yucca filamentosa, palmlelie

De meeste vaste planten groeien vlakvormig en in de breedte. Om deze groeiwijze te accentueren, is een andere groeivorm een goed middel. Een voorbeeld van zo’n andere groeivorm is de palmlelie. Het zwaardvormig blad, de bladkleur en de opstaande lijnvormige bladeren accentueren al die planten, die breeduit groeien. Palmlelie is als solitair aan te planten […]

Zauschneria, een niet alledaagse plant

Het alfabet houdt op bij z. In veel boeken over vaste planten vind je helemaal niets meer onder deze letter, hoewel… het aantal planten beginnend met een z is groeiend: Zauschneria californica is inheems in het zuidwesten van de Verenigde Staten Zantedeschia, Zephyranthes, Zinnia. Botanische namen, dat wel. Nederlandse namen met een z zijn er […]