Aangepast zoeken
Vragen & antwoorden: bodem & grond 

 
Nieuwbouwtuin met klei  
Bordermos Gevecht tegen wildernis
Twintig ton koemest, waar? Hardcourt tennisbaan
Weigerende lupines Mos op het zuiden
Zevenblad in zware klei Laurier op zand
Dolle volkstuin Bodem-, grondsoort
Bamboe mesten Losse kleigrond
Géén Betuwemeer svp Viburnumtinus: slap!
Voedselarm Nattevoetenplanten
Dode grond door behandeling Drain in klei/leem
RoosRodo-combinatie Stalmest èn kalk tegelijk
Heidetuin Kalk in januari
Zandig Harde kleiplekken
Zeer vochtige bodem Bostuin
Structuur in slappe grond Vervuilde grond/bodemsanering
Onderzoek naar gifresten Tuin met zandbodem
Snel verzakkende grond Van klei- naar tuingrond

 

Artikelen en illustraties
in NEÊRLANDs Tuin
zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets mag daarom geheel, gedeeltelijk
of in gewijzigde vorm (persoonlijkheidsrecht) op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd zonder schriftelijke toestemming.