Aangepast zoeken
Vragen & antwoorden: gazon 

 
Restaureren 'Dode' plekken
Spuitgazon Graszaaidiscussie
Onkruid in soorten Onder profiel brengen
Ineens kale plekken Gezaaid voor hittegolf
Bloemenweide Vertikuteer me suf
Boterbloemen Hobbelig
Anti draadereprijs Pro draadereprijs
Gras onder Thuja Pokdalig gazon
Kalk Paddestoelengazon
Hertengras op zware klei Bemesting vóór de winter
Zwartevlekkengazon Dood stuk met mierennesten
Zwarte schimmelplekken Matten of zaaien?
Mos tussen het gras Onkruid en 'wild gras'
Klaver en paardebloemen Dutch lawn gewenst
Hardnekkig onkruid Paardebloemen
Ongehoorzame madeliefjes Droog of nat maaien

 

Artikelen en illustraties
in NEÊRLANDs Tuin
zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets mag daarom geheel, gedeeltelijk
of in gewijzigde vorm (persoonlijkheidsrecht) op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd zonder schriftelijke toestemming.