Aangepast zoeken
Vragen & antwoorden: snoeien 

  Hoe weet ik na de winter wat ik nog kan en moet snoeien of wat misschien de winter helemaal niet heeft overleefd? Ik heb de CD-ROM van Garden Time erop nageslagen, maar geen antwoord...

Eigenlijk kan alles na de winter nog gesnoeid worden tot eind maart. Voor grote heesters en bomen geldt de datum van vogeltjesdag, 21 maart. Het is aan u of u vindt dat een heester of boom moet worden gesnoeid in verband met grootte en omvang. Bepaalde soorten moeten echter wel elk jaar gesnoeid worden, zoals rozen, hortensia's (Hydrangea), vlinderstruiken (Buddleya) en vaste planten. Om te zien of een heester of boom de winter heeft overleefd, zijn er twee methoden:
1: als een takje of twijg nog buigzaam is, zit er nog leven in. Als bijvoorbeeld bepaalde takken toch dood blijken te zijn, wil dit niet zeggen dat de hele struik dood gaat (dood hout verwijderen);
2. Bij bomen kan met een scherp mesje een stukje van 1 cm bast worden verwijderd. Is het hout hieronder geel-groen van kleur, dan is de boom in een goede conditie. Is het hout bruin van kleur, dan zal de boom afsterven.


Kan ik mijn jasmijn snoeien? En mijn passiebloem?

De jasmijn kan in principe direct na de bloei (mei-juni) gesnoeid worden. Is dit niet gebeurd, dan kan het in de herfst. Voor een goede en rijke bloei is het noodzakelijk het oude hout, dat al bloei in het voorgaande jaar heeft gegeven, eruit te snoeien. Het oude hout is herkenbaar aan de grijze en vezelige, dikke stengels. Het jonge hout heeft een geel-oranje kleur. Op het jonge hout zal de jasmijn volop bloeien.
Een passiebloem kan ook worden gesnoeid om de klimmer in bedwang te houden. Op de nieuwe, jonge scheuten bloeit de passieflora het beste. Bij een te voedzame grond groeit de plant weelderig en geeft dan weinig bloemen. Ook bij deze plant zoveel mogelijk het oude hout eruit snoeien.


Tot wanneer kan ik mijn bloeiende heesters snoeien als ik bloemen wil hebben voor lente-, zomer- en herfstbloeiende struiken? Hoe en wanneer snoei ik mijn rozenstruiken?

De meeste heesters worden in het najaar, winter en voorjaar gesnoeid. In het algemeen wordt er gesnoeid, zodra de bladeren van de heesters gevallen zijn. Hierop zijn uitzonderingen. Bijvoorbeeld Forsythia, toverhazelaar, beverboom etc. moeten direct na de bloei worden gesnoeid. De meeste sierheesters bloeien het beste op jong hout. Zorg er bij het snoeien voor dat er veel licht tot diep in de struik kan komen. Voor meer specifieke informatie betreffende het snoeien van bijzondere heesters raad ik u aan advies in te winnen in een tuincentrum of bij een hovenier. Over het hoe en wanneer rozenstruiken gesnoeid moeten worden: Goed snoeien = meer plezier van uw rozen.

Wanneer en hoe kun je een klimroos het beste snoeien?

Zorg bij het snoeien van de klimroos er allereerst voor dat het dode en oude hout eruit wordt gehaald. Selecteer 3-5 stengels die jong zijn. Een groene stengelkleur is jong hout. Snoei deze stengels op 5-7 ogen (vanaf de grond gerekend) af. Bind in de loop van het seizoen de nieuwe scheuten regelmatig aan (muur, trellis, raamwerk o.i.d). Zie voor meer informatie: Goed snoeien = meer plezier van uw rozen.

Sinds enkele maanden ben ik de trotse eigenaar van een huis met een tuintje. In onze tuin staat een dik twee meter hoge ligusterhaag die door de vorige bewoners erg verwaarloosd is. Aan de bovenkant is de haag bijna twee keer zo breed als aan de onderkant, volkomen uit balans. Bovendien zit er geen model meer is en is hij binnenin behoorlijk kaal. Hoe krijg ik de heg weer 'in conditie'? Mag ik hem in deze tijd (maart) snoeien of moet ik wachten tot het najaar? Hij loopt namelijk al wel volop uit.

De ligusterhaag kan nu zonder problemen worden gesnoeid. Om op den duur weer een goede hoogte- en breedteverhouding te bereiken is het goed om ten minste ca 1 meter van de struik vanaf de grond te handhaven. Na de ferme insnoei is het raadzaam de grond rond de struiken los te woelen en te bemesten met stalmest. Dat hierbij wat wortelbeschadiging zal kunnen plaatsvinden, is niet zo erg; daar kan een liguster wel tegen. Lange tijd dagelijks de struiken en de grond bijsproeien.
Licht uw buren voor de operatie wel even in! Zie ook Juridische aspecten rond heggen, hagen, bomen en struiken op of nabij erfscheidingen'.


Kunnen we nu onze struiken snoeien of is het al te laat? We hebben een paar jaar geleden een soort riet geplant. Erg leuk toen, maar nu overwoekert het riet alles. Hoe krijgen we dat er weer uit zonder onze handen te zeer te bezeren?

Heesters kunnen nu nog wel gesnoeid worden. Half april is wel de uiterste termijn, daarna is het beter om heesters niet meer te snoeien. Het riet (welk?), dat alles overwoekert, zult u toch moeten afsnoeien. Koop een paar goede, dikke werkhandschoenen, dan hoeft u beslist geen snijwonden op te lopen. Daarna de wortels met een riek uitvorken.

Ik heb een sierappelboom in de tuin staan. Hoe kan ik hem het beste snoeien en wanneer? Ik ben er al eens mee aan de gang geweest, maar toen kwam er ook bijna geen bloesem meer aan. Er komen als alles goed is, kleine appeltjes aan te hangen - heeft men mij verteld - maar ik heb nog weinig gezien van al dat moois. Dus ik hoop dat u mij een goede tip aan de hand kunt doen.

Het snoeien van vrucht en siervruchtbomen is eigenlijk een vak op zich en vergt enige studie en ervaring. Ik zal u globaal proberen uit te leggen hoe dit ongeveer in zijn werk gaat.
Dat de boom niet bloeit en zich niet ontwikkelt, wil niet zeggen dat deze verkeerd gesnoeid is. Het hangt namelijk sterk af van de onderstam, waarop deze geënt is. De snoeiperiode is van februari tot half maart. Bekijk de boom eens goed en let dan op rechtopgaande takken, waterlot genoemd. Als deze aanwezig zijn, dan moeten deze takken tot op de hoofdtak weggesnoeid worden. Als dit gebeurd is, is de volgende stap de schuurtakken. Dit zijn takken die in contact komen met andere, waardoor verwondingen kunnen ontstaan. Snoei die ook weg. Als laatste en tevens moeilijkste onderdeel zijn vormsnoei en lichtsnoei aan de beurt. Vormsnoei wil zeggen dat de boom op een dusdanige wijze wordt gesnoeid, dat een juiste volwassen vorm verkregen wordt. Met lichtsnoei wordt bedoeld dat een dusdanige hoeveelheid takken moet worden weggenomen, dat de overige takken - en dan vooral in het hart van de boom - genoeg licht krijgen voor de ontwikkeling van takken en vruchten.
Het lijkt me raadzaam om hierover eens een boekje te kopen, waarin het een en ander aan de hand van foto's en plaatjes nog duidelijker wordt.


Graag uw advies hoe ik mijn perzikboom moet snoeien of waar ik mogelijk meer uitgebreide informatie hierover kan vinden.

Voor de snoei van de perzik bent u rijkelijk (te = begin voorjaar) laat. Beter is het om vanaf half augustus de perzik te snoeien. Perziken bloeien vroeg in het voorjaar en ontwikkelen de bloem gedurende de rustperiode. Wacht dus liever tot de nazomer. Snoei het oude hout dan zoveel mogelijk weg. De perzik draagt rijk (na een prachtige bloei!), maar alleen als het afgedragen hout elk jaar grotendeels wordt weggesnoeid. De bloemen verschijnen alleen aan het eenjarige, eenmaal overwinterde hout.
Tip: Maak de snoeischaar vooraf goed schoon met bijvoorbeeld een sopje van groene zeep. Via de wonden is de perzik heel gevoelig voor loodglans, bacteriekanker en krulziekte. Herhaal het schoonmaken enkele malen tijdens het snoeien.


Voor mijn scriptie op school zou ik graag willen weten hoe je nou eigenlijk coniferen moet snoeien? Ik heb al in de bibliotheek gekeken, maar kan daar geen boeken over vinden!

Hoe je coniferen moet snoeien, is afhankelijk van de soort. Ik denk dat het snoeien niet zo ingewikkeld is als je denkt. De meeste coniferen laten zich goed snoeien met behulp van de heggenschaar. Wil je meer op de Japanse toer, dan zijn een pincet en een nagelschaartje een goed hulpmiddel. Dit is echt en serieus gemeend.
Voor een gedegen kennis is onlangs het standaardwerk op het gebied van coniferen verschenen. Het heet: 'Conifers' als uitgave van de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen (KVBC). The Illustrated Encyclopedia is geschreven door D.M. van Gelderen en J.R.P. van Hoey Smith. In het boek worden 65 geslachten coniferen in ruim 2000 soorten en cultivars beschreven. De twee banden tellen samen 706 bladzijden, 2347 kleurenfoto's en 113 lijntekeningen. Samen met de tekst van Gerd Krüssmann's 'Manual of Cultivated Conifers' geven de twee delen van 'Conifers' het meest volledige overzicht van de op dit moment verkrijgbare coniferen. Het boek (ISBN 0-88192-354-0 - twee delen) is te bestellen bij het secretariaat van de KVBC, Voorofscheweg 390, 2771 MS Boskoop. Prijs..., tja... f 225,-.
Misschien kun je ook inlichtingen krijgen bij Boomkwekerijmuseum Boskoop, Reyerskoop 54-56, 2771 BR Boskoop.


Wanneer mag een magnolia gesnoeid worden?

Een Magnolia kan beter niet worden gesnoeid. Wanneer de struik of boom voldoende vrij staat, ontwikkelt hij zelf een goede kroon. Snoei hooguit wanneer de takken overlast veroorzaken, bijvoorbeeld door het benemen van licht of als ze een doorgang over een pad blokkeren. Snoei dan na de bloei (april - mei) of in het vroege najaar. Snoei absoluut niet in de periode november - april.

Wanneer kun je het beste rozen snoeien en hoe ga je dan te werk?

Het snoeien van rozen gebeurt altijd na de winter èn als de vorst voorbij is. Afhankelijk van het type moet tot op zo'n 10 tot 30 cm vanaf de grond worden teruggesnoeid. Dood hout wordt geheel verwijderd en de goede stevige loten worden op binnen- en buitenogen teruggesnoeid. Die zijn te herkennen aan rode puntjes die ongeveer 5 cm uit elkaar op de steeltjes zitten. Wordt een tak gesnoeid net boven een oog dat aan de binnenkant van de struik zit, dan zal de nieuwe uitloper ook deze kant op groeien. Zo kan dus de gehele struik gevormd worden met nieuwe uitlopers naar alle kanten. Rozen moeten in de 'snoeiperiode' ook worden bijgemest met stalmest of compost. In de groeiperiode moet wild hout verwijderd worden om een goede bloei te bevorderen. Deze uitlopers hebben dan meestal een lichtere, groene kleur, een andere vorm van blad en zullen nooit bloemknoppen hebben. Nadat een bloem uitgebloeid is, wordt die weggesnoeid op een hoogte die net boven het tweede vijfblad ligt. Onder de bloemknop is het eerste bladrozet meestal een drietal, waaronder de vijftallen beginnen. Dus tussen het eerste en tweede bladrozet van vijf blaadjes moet worden teruggesnoeid. Dit is het sterkste oog om een rozentak in hetzelfde seizoen nog eens te laten bloeien.

Zie ook Goed snoeien = meer plezier van uw rozen. Met illustraties.


Hoe en wanneer snoei ik het beste een sering op stam?

Dat kan het beste direct na de bloei gebeuren. Om te beginnen worden de oude bloemen weggeknipt. Vervolgens de boom of struik in vorm snoeien. De nieuwe bloei vindt plaats op het jonge hout. Als er niet direct na de bloei is gesnoeid, kan dit alsnog in de vorm van zomer- of herfstsnoei. Het gevolg is dat er minder of geen bloei zal plaatshebben.

Wanneer moet ik mijn knotwilg snoeien, ik vind hem na 2 jaar te hoog geworden. En wanneer en hoe bomen te snoeien, de onderste takken zijn te breed geworden.

Knotwilgen worden gesnoeid wanneer de bladeren eraf zijn. In het najaar dus. Normaal gesproken worden knoten om de 4-5 jaar volledig teruggesnoeid.

Bomen altijd in het late najaar of vroeg in het voorjaar snoeien. In ieder geval is de beste tijd wanneer de sapstroom minimaal is. Zomersnoei of bijsnoeien kan altijd onder voorwaarde dat de zaag/snoeiwonden met balsem worden afgesmeerd ter voorkoming van infectie(ziekten).


1. Snoeien fruitbomen, na eerste jaar en bemesting?

Fruitgewassen op stam worden pas gesnoeid wanneer de bladeren zijn afgevallen. Grofweg dus vanaf einde oktober tot en met uiterlijk half maart. Niet snoeien wanneer de temperatuur beneden de -5 graden Celsius is. Snoei in een appel of peer die takken weg die sterk verticaal groeien. Hoe meer gesteltakken horizontaal kunnen groeien, des te beter kan (zon)licht toetreden. Vandaar dat in de fruitteelt de gesteltakken (takken vanuit de hoofdstam of spil) vaak aan gespannen lijnen worden aangebonden = uitbuigen.
Nooit een dubbele kop laten ontstaan (dubbele topspil).
Snoei zodanig dat er ruimte tussen de gesteltakken komt. Een onderlinge afstand van 60 cm is goed (rondom de stam).
Op en aan de gesteltakken groeien de scheuten. Snoei alle rechtop groeiende scheuten weg. Die mogen zelfs weggesnoeid worden gedurende het gehele groeiseizoen. De overblijvende jonge scheuten worden getopt. Snoei hiervan 2/3 deel weg. Kijk waar een oog zich bevindt.
Snoei vlak boven een oog de scheut in. Op de ingekorte scheut en alle daarop aanwezige scheuten, die ook ingekort moeten worden, ontwikkelen zich in een volgend jaar vruchtlotjes. Vruchtlotjes zijn te herkennen als korte 'takjes' met daarop veel knoppen. Het ziet er wat 'wrattig' uit.
Hoe zie je nu wat een jonge scheut is? De aanliggende knoppen van een jonge scheut zijn grijsbruin. De ogen op een wat oudere scheut zijn bruin tot bruinzwart. Bovendien is het 'hout' van een scheut soepel en buigzaam; een oudere scheut is 'verstijfd'.
Snoei elk jaar. Zorg ervoor dat de boom zoveel als mogelijk jonge scheuten bezit en kort- of vruchtlotjes zal vormen.
Niet snoeien kan ook. Het uiteindelijke gevolg is dat de vruchten van jaar tot jaar steeds kleiner worden en het aantal afneemt.
Over het snoeien van een pruim: snoei alleen als er een teveel aan gesteltakken wordt gevormd. Ook hier weer een onderlinge afstand tussen gesteltakken aanhouden van circa 60 cm. Als zo'n tak moet worden afgesnoeid, dan glad van de spil afzagen. Voor de overige takken en loten is het devies: niet aankomen. Want hoe meer er wordt gesnoeid, des te meer scheuten worden gevormd die vooral geen vruchten opleveren. Gewoon lekker oud laten worden!


2. Kippen los in de tuin (400 m2). Welke soort en behuizing?

Kippen los in de tuin laten scharrelen, betekent een kale boel. Welke soort kippen u kunt gaan houden, hangt af van het doel: eieren of sier? Steek uw licht eens op bij de Pluimveehouderijschool in Barneveld. Over het soort behuizing en nodige omvang zijn wel boeken te koop. Kippen en aanverwanten vallen buiten deze rubriek. Helaas.

Hoe kan ik het beste mijn 1 jaar oude waterwilgje snoeien en wanneer?

Van de waterwilg (Salix caprea) worden twee typen struiken te koop aangeboden. Dit is of een opgaande vorm of een treurvorm. Jaarlijks moeten beide typen gesnoeid worden. Het type snoeien is de zogenoemde onderhoudssnoei. Het komt op het volgende neer: neem jaarlijks ongeveer de helft van alle takken uit de kroon weg. Zorg voor een open kroon en in geval van een treurvorm moet deze na het snoeien eruit zien als een open paraplu. Snoei de overgebleven takken op eenderde van hun lengte terug. Snoei daarbij op een buitenoog. Snoei altijd alle takjes/scheuten weg die eventueel groeien onder de entplaats.

Dit jaar heb ik een druivenstruik geplant (Vitis 'Boskoop Glory'). Moet ik die dit jaar nog snoeien en zo ja, hoe precies?

De druif zal nog weinig scheuten gemaakt hebben, die nu al gesnoeid moeten worden. Voor meer informatie over de druif en de juiste wijze van snoeien: De druif, niet voor Bacchus alleen'.

Wat is de meeste geschikte tijd om een esdoorn te snoeien? Achter mijn huis staat een boom van circa 13, 14 meter. Kan die nog vrij fors worden teruggesnoeid tot zo'n meter of vier? De bedoeling is dat hij een meer volle, bolle bladervorm krijgt.

Zo'n snoei is zo rigoureus, dat de boom volledig uit vorm en misvormd raakt. Beter is het in dit geval de boom maar helemaal te kappen en een nieuwe te planten.

Kunt u mij zeggen wanneer een Japanse treurkers mag worden gesnoeid? Mag zwenkgras worden gesnoeid worden of is dat gras dat mag worden gescheurd?

De Japanse treurkers had al gesnoeid moeten zijn. Nu is het te laat, omdat de sapstroom vroeg in het voorjaar op gang komt. Snoei de treurkers zo min mogelijk! Als dit wel noodzakelijk is, dan laat in de herfst snoeien. Treurkers (Prunus) wordt door snoeien vaak kankergevoelig. Het komt te voorschijn als wrattige uitgroeisels op stam en takken of als verdikkingen met scheuren daarin.
Zwenkgras (
Festuca) mag met een schaar (zoals bij gazon) worden afgeknipt. Doe dit nog voor eind maart. Pollen kunnen door scheuren worden vermeerderd.

Graag informatie over het snoeien van rozen, bamboe, brem en lavendel.

Informatie hoe u rozen moet snoeien: Goed snoeien = meer plezier van uw rozen. Groenblijvende bamboe wordt niet gesnoeid, hooguit worden er wat scheuten verwijderd, wanneer er naar uw smaak te veel zijn (uitdunnen). Siergrassen die in het najaar geel verkleuren en afsterven, worden in het voorjaar (april) bij de grond afgesnoeid. Brem hoeft niet te worden gesnoeid. Ook bij deze struik kan er worden uitgedund. Nooit een brem helemaal afknippen, dan sterft de struik. Overigens kan een brem in vorm geknipt worden met een heggenschaar door de toppen van scheuten te knippen. Bolvorm of vaasvorm komt het meeste voor. Snoei een brem na de bloei. Lavendel wordt in het najaar licht gesnoeid om de plant jong te houden. Oud hout wordt dan weggeknipt. Direct na de bloei bijsnoeien is ook gebruikelijk. Lavendel heeft dan nog ruim de tijd om nieuwe scheuten te vormen, voordat de winter invalt.

 

Artikelen en illustraties
in NEÊRLANDs Tuin
zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets mag daarom geheel, gedeeltelijk
of in gewijzigde vorm (persoonlijkheidsrecht) op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd zonder schriftelijke toestemming.