Aangepast zoeken
Vragen & antwoorden: vijver 

 
Koivijverdiepte Alles dodende uv-stralen?
Vijverwatersnood Zout in de vijver
Waterval zonder vijver Zwarte goudvisjes
Randafwerking (steen) Te veel? waterplanten
Watervalletje Waterpartij
Poel aanleggen Grondwater
Bacterievrije vijver Groen vijverwater
Zwarte goudvissen Aanleg
Draadalgen (I) Nitraat verwijderen
Winterwaterval Vijver ontrieten
Pantyfilter Verbetering 'oeverslib'
Zuurstofgebrek Kroos, kroos, kroos
Vlies op het water Kaapse waterlelie woekert?
Waar zit het lek? Hongerige reigers
Zonnige, groene vijver Planten groeien niet
Waterval waar? Zinken vijver
Nadelen slakken? Leliebladeren met vlekken
Gevaarlijke windes Oprukkende waterlelie
Verschoningsritme  

 

Artikelen en illustraties
in NEÊRLANDs Tuin
zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets mag daarom geheel, gedeeltelijk
of in gewijzigde vorm (persoonlijkheidsrecht) op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd zonder schriftelijke toestemming.