De Tibetorchidee of – beter – Pleione bulbocodioides

Tuinorchideeën gelden als moeilijk en er zijn ook maar weinig soorten die de gewone tuinliefhebber zonder al te veel problemen in de tuin kan kweken. Veel tuinorchideeën zijn alleen onder laboratoriumomstandigheden uit zaad op te kweken. In de tuin zijn ze vaak Pleione bulbocodioides afhankelijk van een schimmel, waarmee ze een soort samenwerkingsverdrag hebben, dat […]

Wilde orchideeën

Gelukkig zijn er in Nederland nog natuurgebieden waar orchideeën in hun natuurlijke omgeving kunnen gedijen. Ook in verstedelijkte gebieden, waar natuurzones of ecologische verbindingszones zijn aangelegd of gespaard, kunnen orchideeën in grote aantallen voorkomen. Toch is het beangstigend, dat de verscheidenheid afneemt als gevolg van oprukkende verstedelijking of invloeden van de mens. Vermesting of verzuring […]

Orchideeën kijken

Orchideeën komen uit alle windstreken op aarde. De orchideeënfamilie is de grootste plantenfamilie. Ik weet daar geen weg in, laat staan de onnoemelijke hoeveelheid variëteiten, die er binnen de geslachten bestaan. Ik schaam mij daarvoor niet. Daarom is het kijken geblazen… Er zijn orchideeën, die uitsluitend in tropische, in gematigde of koele streken voorkomen. Vele […]