Typha, lisdodde

Het zicht op plassen en meren wordt dikwijls ontnomen door brede randen met riet of lisdodde. Watersporters horen te weten, dat deze natuurlijke oeververdediging kwetsbaar is. Aanmeren in een rietkraag is dan ook uit den boze. Kleine lisdodde met zaadhoofden Wandelaars en fietsers kunnen vanaf de oever genieten van het zacht golvende riet en in […]

Hottonia palustris, de waterviolier, is inheems

In weteringen, sloten en veenpoelen bloeit in mei tot ver in juni de waterviolier. De plant is inheems, maar het verspreidingsgebied is niet alleen beperkt tot onze contreien. In grote delen van Europa en het noorden van Azië is deze waterplant te vinden. Een waterviolier bloeit met lange stengels, waarop kransen met bloemen Een waterviolier […]

De waterhyacint, een (verboden) warme schoonheid

In landen met een warm klimaat is de teelt van de waterhyacint verboden. De plant vermeerdert zich zo razendsnel, dat rivieren verstopt kunnen raken en scheepvaart vrijwel onmogelijk wordt. Ons koele klimaat overleeft de plant niet. In de winter bevriezen de sponsachtige bladvoeten direct en sterft de plant af. De waterhyacint bloeit met bleekviolette bloemen […]

Schizostylis coccinea, kafferlelie

De kafferlelie groeit in delen van Zuid-Afrika langs stroompjes met snelstromend water. Het woord kaffer is afgeleid van het Arabische woord kafir, dat ongelovige betekent. Schizostylis coccinea ‘Mrs. Hegarty’ Iets meer betekenis krijgt de kafferlelie als hij in verband wordt gebracht met de kaffers. Een verzameling bantoestammen, waartoe zoeloes en bantoes worden gerekend. Deze twee […]

Dotterbloem bloeit boven mooi glanzend blad

De dotterbloem brengt het moeraslandschap tot leven. Randen van sloten en sompige plaatsen zijn ermee gesierd. Boven het glimmend groene blad schitteren de oranjegele bloemen in de stralen van de zon, die nog niet gehinderd wordt door een nieuw bladerdak aan bomen. Meerkoet en zwaan nestelen zich te midden van dit voorjaarsspektakel. De dotterbloem is […]