Bemesten met organische mest

Organische mest stimuleert het bodemleven (idafon). Bij het woord mest hoeft niet per sé de associatie gelegd te worden met de onwelriekende geur van verse stalmest. Hoewel stalmest wel In een goede bodem zit veel humus degelijk thuishoort in het rijtje van organische meststoffen. Eigen gemaakte compost, compost die kant-en-klaar gekocht is, turfmolm en tuinturf, […]

Eigen compost, een tractatie voor uw tuingrond

Wie een beetje ruimte in z’n tuin heeft, zou zelf afval moeten verzamelen om er compost van te maken. Keuken- en tuinafval bevatten waardevolle stoffen om opnieuw te gebruiken in de tuin. Organisch materiaal is onontbeerlijk voor een goede groei van alle planten en beslist noodzakelijk om kunstmeststoffen te binden. Chemische elementen in kunstmeststoffen moeten […]

Mest uw tuin bij met organische mest

Voordat een tuin wordt beplant met bomen, struiken, bolgewassen en vaste planten, wordt in nieuwe situaties meestal ook tuingrond over het oppervlak aangebracht. Daarmee is de kous niet af. Na verloop van enkele jaren wordt de plantengroei en bloei zichtbaar minder. Wanneer er niet regelmatig wordt bijgemest, raakt de grond uitgemergeld. Bijmesten in de vorm […]

Bodem, water en lucht voeden de plant

Niet de plant wordt bemest, maar de bodem. Zonder bodem geen planten. Dit gaat niet zonder meer op. Planten kunnen groeien zonder. Kunstmatig ‘substraat’ wordt aangewend en mits de juiste voedingsstoffen in de juiste doseringen worden Planten groeien in de bodem gegeven, groeien planten uitstekend. ‘Hydrocultuur’ wordt deze methode wel genoemd. Het is een manier […]

Bodem is grond

(bodem en grond worden in het jargon in verschillende betekenissen gebruikt) Geologisch gezien bestaat de aardkorst uit verscheidene lagen; slechts de bovenste laag van 1,5 meter dikte wordt als bodem aangemerkt. Deze laag bewerkt de mens en is van belang voor hoe en welke gewassen daarop willen groeien. Wilde planten zijn volstrekt Schilderij: Genèse – […]